Видове терапевтични протоколи

Уважаеми пациенти,

Апаратната терапия на проблемите по кожата извървя много дълъг път през последните 15 години. Развитието на технологиите и увеличените изисквания на потребителите промениха драстично профила на този вид медицински услуги.

От една страна се появиха множество имитации, които не само са неефективни и разочароват пациентите, но често пъти могат и значително да навредят, като оставят постоянни белези. От друга страна се появиха и множество истински иновации, които ни позволиха да бъдем по-ефективни и да постигаме резултати, за които не сме и мечтали преди 5 или 10 години. 

Ние, в дерматологичен център "Lege Artis" винаги сме се стремили да бъдем иновативни професионалисти. По принцип всяка една нова технология има поне три характеристики: безопасност, ефективност и себестойност. Оценката на тези три компонента, в реда по който са изброени, е обуславял и ще обуславя избора ни, защото ние много ясно осъзнаваме колко голяма е отговорността, която носим, когато пациентите ни гласуват своето доверие.

Нашият стремеж е бил и остава насочен към въвеждането само на медицински (не козметични) технологии, за които има конкретни научни доказателства. На първо място, всяка нова терапия трябва да има ясен профил на безопасност. Ние като професионалисти и нашите пациенти като потребители трябва задължително да знаем какви потенциални рискове носи всяка една процедура, колко често се случват странични явления и с каква тежест са те. На второ място е оценката на ефективността. Тук идват на помощ статистическите данни от проведените медицински проучвания - ние знаем какво можем да обещаем на своите пациенти, защото много държим да спазваме своите обещания. Съчетаването на тези два фактора - безопасност и ефективност определя до голяма степен и избора на терапия при всеки наш пациент. Всъщност промяната в това съотношение е новото в новите технологии. Те стават все по-ефективни и все по-безопасни. За съжаление, тези иновации не са безплатни нито за нас, нито за нашите пациенти. Тук се намесва и третият компонент, който е изключително важен за българската действителност - себестойността на терапията. Точно в тази изключително чувствителна област ние можем да предложим много на нашите пациенти.

До 2014 година, заплащането при нас ставаше, както е прието в България - “на процедура”. Проблемът е, че медицината е неточна наука и на нас, като дерматолози ни е трудно да предвидим колко процедури точно ще са необходими, за да постигнем желания ефект. Решихме да преодолеем тези затруднения чрез изцяло нов, уникален подход - “заплащане за ефект”. 


Ние нарекохме този протокол Терапевтичен протокол "Lege Artis" за лазерна терапия на пигментации, капиляри и стареене на кожата на лицето. Какво означава това? За всеки от най-често срещаните проблеми изработихме по три вида терапевтични протоколи. Всеки от тях включва различни опции.

Протокол “Максимум” е насочен към най-взискателните пациенти, които желаят максимален ефект. Той включва най-съвременните технологии, което означава максимален ефект с минимален риск, както и непрекъснат достъп до лекуващия лекар, без нужда от изчакване. Оценката на ефекта с компютърен анализ се прави на всяка втора визита, като по този начин терапията се индивидуализира максимално, за да се увеличат ефективността и безопасността. Броят на процедурите е неограничен и зависи само от сезона и метереологичните условия. 

Протокол “Оптимум” е за пациенти, които желаят оптимален ефект и са готови да понесат известни неудобства. Той използва както съвременни, така и традиционни технологии. Ефектът е близък до този, постиган с протокол “Максимум”, но за сметка на повече неудобства - по-изразени субективни усещания по време на процедурите, по-голяма вероятност за странични действия. Компютърен анализ се прави в началото, в средата и в края на терапията. Броят на процедурите е фиксиран, но обикновено достатъчен. 

Протокол “Минимум” е насочен предимно към пациенти с лимитиран бюджет, които желаят да имат видим ефект и са готови да понесат някои неудобства – дискомфорт по време на процедурите, възстановителен период след тях. Той включва по-голямата част от използваната в протокол “Оптимум” апаратура, но с някои допълнителни ограничения по отношение на броя на процедурите. Компютърен анализ се прави в началото и в края на терапията.

За да бъдем докрай гъвкави и адаптивни, всеки от тези протоколи може да бъде приложен както за цялото лице, така и за отделни области, които са засегнати най-много от болестния процес или следите на времето, след съответната редукция в цената. Допълнително улеснение за част от пациентите е възможността за разсрочено разплащане на процедурите.

С времето този подход придоби голяма популярност сред нашите пациенти, както, поради изключителната си прозрачност – всеки знае какъв ефект може да очаква и на каква цена, така и заради оптималното съотношение на цена/ефективност/безопасност.

Ако Ви е интересно да видите как се развива процесът "зад кадър", можете да го направите тук.


Lege Artis Стара Загора

Стара Загора 6003
Ул. „Цар Калоян“ 18 – партер

Работно време:
Понеделник - Петък: 10:00 - 18:00ч.
Събота : 10:00 - 18:00ч.
Неделя: почивен ден.

+359 88 70 77 307, +359 42 601 206, +359 42 601 621

E-mail: legeartis.legeartis46@gmail.com

Lege Artis София

София 1407
Ул. „Любата“ 12, офис 4

Работно време:
Понеделник - Петък: 10:00 - 18:00ч.
Събота: почивен ден.
Неделя: почивен ден.

+359 88 60 92 944, +359 2 434 1999

E-mail: legeartissofia@gmail.com

Връзка с нас

* - Задължителни полета